Home > ข่าวสารสถานทูต
โฆษกสถานทูตจีนตอบคำถามในประเด็นที่สภาผู้แทนประชาชนจีนแห่งชาติจะพิจารณาร่างข้อตกลงการจัดตั้งและปรับปรุงระบบกฎหมายและกลไกการปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
2020/05/21

โฆษกสถานทูตจีนตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับญัตติพิจารณาร่างข้อตกลงการจัดตั้งและปรับปรุงระบบกฎหมายและกลไกการปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงว่า เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะประธานการประชุมสภาผู้แทนประชาชนจีนแห่งชาติได้เสนอญัตติการพิจารณาร่างข้อตกลงการจัดตั้งและปรับปรุงระบบกฎหมายและกลไกการปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

ตลอดระยะเวลา 23 ปี การกลับสู่มาตุภูมิ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายขั้นพื้นฐานในประเด็นการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ มีข้อบกพร่องอย่างชัดเจนในเรื่องระบบกฎหมายและกลไกการปฎิบัติ ทำให้ตกอยู่ในภาวะ“ไร้มาตรการป้องกัน” ฝ่ายค้านที่ฮ่องกงได้ร่วมกับกลุ่มอิทธิพลภายนอกเป็นเวลานานในการดำเนินกิจกรรมแบ่งแยก ล้มล้าง แทรกแซงและทำลายต่อแผ่นดินใหญ่ เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว เหตุการณ์รุนแรงเกิดที่ฮ่องกงได้เหยียบย่ำกระบวนการยุติธรรม ทำลายความสงบสุขในสังคม เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนย่ำแย่ ความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึงหลายหมื่นล้าน เรื่องที่ยิ่งรุนแรงกว่าก็คือ กลุ่มอิทธิพลที่คิดจะแบ่งแยกฮ่องกงออกจากประเทศจีนได้ร่วมกับกลุ่มหัวรุนแรงท้องถิ่น ก่อความเคลื่อนไหวอย่างกำเริบเสิบสาน เรียกร้อง“ฮ่องกงเป็นเอกราช” “กอบกู้ฮ่องกง”อย่างเปิดเผย และยิ่งได้ประกาศ “สร้างประเทศโดยใช้อาวุธ” “ร่างรัฐธรรมนูญกลางสนาม” กลุ่มอิทธิพลภายนอกได้เข้ามาแทรกแซงกิจกรรมฮ่องกงอย่างเปิดเผย สนับสนุนและส่งเสียงให้กำลังใจกับฝ่ายค้านและกลุ่มใช้ความรุนแรงและผิดกฎหมาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อเอกราช อธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของประเทศจีน เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงในการบริหารราชการและทางสังคมที่เขตปกครองพิเศษ และก็เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อหลักการ“หนึ่งประเทศสองระบบ” ซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติของประเทศจีน

ความมั่นคงแห่งชาติเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน การรักษาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประชาชนจีนทุกชนชาติรวมทั้งคนฮ่องกง การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19ได้เสนอออกอย่างชัดเจนว่า “การจัดตั้งและปรับปรุงระบบกฎหมายและกลไกการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่เขตปกครองพิเศษ” เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเป็นดินแดนที่แบ่งแยกไม่ได้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน สภาผู้แทนประชาชนจีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดของประเทศจีน สภาผู้แทนประชาชนจีนแห่งชาติโดยยึดตามสถานการณ์และความต้องการล่าสุด ปฎิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญมอบไว้ จัดตั้งและปรับปรุงระบบกฎหมายและกลไกการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคแห่งชาติที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงในระดับประเทศ ยึดมั่นและปรับปรุงระบอบ “หนึ่งประเทศสองระบบ” เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

Suggest To A Friend:   
Print