Home > ข่าวสารสถานทูต
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนพบตัวแทนคณะกรรมการเตรียมการมูลนิธิการศึกษาวัฒนธรรมจีนทางภาคเหนือของประเทศไทย
2018/04/16

ในช่วงบ่ายวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนพบกับนายหม่า เจี้ยนปอ ประธานคณะกรรมการเตรียมการมูลนิธิการศึกษาวัฒนธรรมจีนทางภาคเหนือของประเทศไทยและนายกสมาคมส่งเสริมสันติภาพในพื้นที่ภาคเหนือของไทย พร้อมคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนต้อนรับการมาเยือนของสมาชิกคณะกรรมการเตรียมการมูลนิธิการศึกษาวัฒนธรรมจีนทางภาคเหนือของประเทศไทย และแสดงความเห็นด้วยกับการผลักดันกิจการการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนในภาคเหนือของประเทศไทย และงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาวัฒนธรรมจีนทางภาคเหนือของประเทศไทย เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนกล่าวแนะนำถึงการประชุมโป๋อ่าวที่กำลังจัดขึ้นในขณะนี้ สภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีนในปัจจุบัน และความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งสนับสนุนและให้กำลังใจผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลในภาคเหนือของประเทศไทยอย่างนายหม่า เจี้ยนปอในการสร้างคุณูปการด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมจีน ผลักดันการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ส่งเสริมสันติภาพของประเทศจีน และผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสืบต่อไป

นายหม่า เจี้ยนปอ แนะนำสภาพการเตรียมการของมูลนิธิการศึกษาวัฒนธรรมจีนทางภาคเหนือของประเทศไทยและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของสมาคมส่งเสริมสันติภาพในพื้นที่ภาคเหนือของไทยให้แก่เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน พร้อมทั้งแสดงความเต็มใจมีส่วนร่วมกับคณะชาวจีนโพ้นทะเลในภาคเหนือของไทยเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความปรองดองของประเทศจีน และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างคุณูปการต่อมิตรภาพไทยและจีนต่อไป

Suggest To A Friend:   
Print