Home > ข่าวสารสถานทูต
ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมสัมมนาความสัมพันธ์จีน-ไทยที่จัดขึ้นโดยสภาธุรกิจไทย-จีน
2018/03/01

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางไปร่วมงานสัมมนาความสัมพันธ์จีน-ไทยที่จัดโดยสภาธุรกิจไทย-จีน

  ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน ได้มีสุนทรพจน์เกี่ยวกับผลสำเร็จทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการสถาปนาความสัมพันธ์จีนไทยตลอด 43 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้บรรยายถึงลักษณะเฉพาะและความสำคัญของความสัมพันธ์จีนไทย ท่านกล่าวว่า จีนและไทยล้วนเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาค ทั้งสองประเทศอยู่ในช่วงการพัฒนาที่คล้ายคลึงกันและกำลังรับมือกับปัญหา “กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง”และปัญหาการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเหมือนกัน เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 ได้ประสบความสำเร็จอย่างดี โดยมีเนื้อหาสำคัญว่า จีนจะพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างเปิดกว้างมากขึ้น และจะใช้ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการสร้างสรรค์เศรษฐกิจโลกแบบเปิดกว้าง การพัฒนาของประเทศจีนได้นำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาของโลกทั้งในอดีตและในอนาคต สำหรับประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติฉบับ 20 ปี มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 อย่างเต็มกำลัง และได้ออกประกาศพ.ร.บ.ว่าด้วยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เรียบร้อยแล้ว จึงเชื่อได้ว่าไทยจะเกิดโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง จึงอาจกล่าวได้ว่า จีนและไทยต่างก็เข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาประเทศของตน ซึ่งเป็นโอกาศสำคัญอีกครั้งหนึ่งของการพัฒนาความสัมพันธ์จีนไทย ในขั้นต่อไป จีนไทยควรเพิ่มความเข้มข้นของการสนทนาและหารือร่วมกันในด้านการเมือง ร่วมกันวางแผนความร่วมมือระดับสูง และเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่มีความแน่นแฟ้นใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น ผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่นรถไฟจีนไทย ระบบการเงินออนไลน์ Big Data และพลังงานทดแทน เป็นต้น พร้อมกับสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น จัดให้มีการไปมาหาสู่ระหว่างผู้บริหารระดับต่างๆ ของสองประเทศอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพิ่มความเข้าใจในเชิงลึกระหว่างกันมากขึ้น และสร้างสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันเพิ่มมากขึ้น เชื่อว่าความสัมพันธ์จีนไทยจะมีอนาคตที่สดใสยิ่งๆขึ้น

  ผู้ได้รับเชิญให้อภิปรายในงานสัมมนายังประกอบด้วยนายอนันต์ ปัญญารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี นายเตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายจาง จิ่วหวน และ นายก่วน มู่ อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสถาปนาความสัมพันธ์จีนไทย ทั้งชาวไทยและชาวจีน โดยทุกท่านได้แบ่งปันความทรงจำอันล้ำค่าและเรื่องราวเบื้องหลังของการสถาปนาความสัมพันธ์จีนไทย

Suggest To A Friend:   
Print