Home > ข่าวสารสถานทูต
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนกล่าวกับนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ คว้าโอกาสของจีน สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม
2017/11/13

  เมื่อค่ำวันที่ 10 พฤศจิกายน เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้งสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ไทยตามคำเชิญพร้อมกล่าวคำปราศรัย

 

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนชื่นชมผลงานของสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ ที่ได้ผลักดันการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยจีน และแสดงความยินดีต่อการก่อตั้งสมาคมครบรอบ 15 ปี

  ในการกล่าวคำปราศรัย ท่านได้รายงานผลของการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 19 (สมัชชา ฯ19) โดยที่ท่านกล่าวว่า สมัชชา ฯ 19 เป็นการประชุมสำคัญอย่างยิ่ง จัดขึ้นในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อในการสร้างสังคมพอกินพอใช้ในทุกด้าน และเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนเข้าสู่ยุคใหม่ที่ประชุมได้ข้อสรุปหลายข้อ อาทิ ความขัดแย้งหลักของสังคมจีนได้เปลี่ยนเป็น ความขัดแย้งระหว่างความต้องการที่จะดำรงชีวิตอย่างสุขสบายของประชาชนกับการพัฒนาที่ไม่สมดุลไม่เต็มที่ ได้ยอมรับฐานะทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนยุคใหม่ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และได้ตั้งเป้าหมายของช่วงชิงชัยชนะของการสร้างสังคมพอกินพอใช้ในทุกด้านและเริ่มเดินทางระยะทางไกลใหม่ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่มีความทันสมัยอย่างรอบด้าน และได้วางแผนการผลักดันภารกิจอันยิ่งใหญ่ของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในสมัยใหม่กับการงานใหม่อันยิ่งใหญ่ของการบริหารพรรคฯอย่างรอบด้าน

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนยังได้กล่าวถึงผลสำเร็จที่สำคัญของการพัฒนาเศรฐกิจจีนในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอ 3ข้อต่อสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ ข้อที่1 คือคว้าโอกาสสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน สำแดงความได้เปรียบของตนเองทางด้านเงินทุน มนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อระหว่างจีนกับต่างประเทศ ขยายความร่วมมือกับจีน บรรลุการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน วินวินทั้งสองฝ่าย ข้อที่ 2 คือต้องจับจุดร่วมกันของความร่วมมือระหว่างไทยและจีนให้แม่น ผลักดันการสร้างสรรค์ข้อเสนอหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนประสานกับนโยบายของไทยเช่น ประเทศไทย 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ข้อที่ 3 คือสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมดีงามของชาวจีนโพ้นทะเล เรียนรู้และเอาอย่างคุณธรรมโดดเด่นของชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นเก่า เข้าร่วมกิจกรรมชาวจีนโพ้นทะเลอย่างกระตือรือร้น ทุ่มกำลังกับงานสาธารณกุศล ระหว่างไทยและจีน สนับสนุนและพิทักษ์ภารกิจรวมจีนเป็นหนึ่งเดียว แสดงบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไทยและความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยจีน

 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว อธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งสำนักนายกรัฐมนตรี นายจัง เจี้ยนชิง สมาชิกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ และผู้แทนชาวจีนและชาวจีนโพ้นทะเลทั้งหมด 200 กว่าคนเข้าร่วมงาน

Suggest To A Friend:   
Print