Home > ข่าวสารสถานทูต
เอกอัครราชทูตหลู่ย์เข้าเยี่ยมคารวะ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีไทย
2017/11/07

  วันที่ 6 พฤศจิกายน เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองามที่ทำเนียบรัฐบาล

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีที่เอาใจใส่และผลักดันการพัฒนาความสัมพันธไมตรีจีน-ไทยตลอดมา และให้การสนับสนุนภาระงานของสถานทูตจีน ไม่นานมานี้ยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลจีนประจำประเทศไทยถึงรายงานการประชุมสมัชชาพรรคฯครั้งที่ 19 อย่างมีชีวิตชีวา ท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์กล่าวว่า นายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรีของจีนในฐานะเป็นทูตพิเศษของประธานาธิบดี สี จิ้นผิงได้เดินทางมาเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเมื่อปลายเดือนตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับรองนายกรัฐมนตรีจาง เกาลี่ และท่านรองนายกรัฐมนตรี จาง เกาลี่ได้พบปะกับรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สะท้อนให้ถึงความพิเศษและความสำคัญของความสัมพันธ์จีน-ไทย ฝ่ายจีนให้ความสำคัญมากต่อการพัฒนาความสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย ยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยใช้ความพยายามด้วยกันเพื่อรักษาแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการเยือนกันของผู้นำประเทศระดับสูง ประสานยุทธศาสตร์ ขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านของทั้งสองประเทศยกระดับสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง

  ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีไทยแสดงความยินดีที่ท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนมาดำรงตำแหน่ง ขอบคุณนาย จาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นทูตพิเศษของประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ท่านรองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการประชุมสมัชชาพรรคฯครั้งที่ 19 ที่ประสบความสำเร็จนั้นจะส่งผลต่อประเทศจีนและนานาประเทศทั่วโลก ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงมีความสำคัญเชิงชี้แนะต่อนานาประเทศ ฝ่ายไทยยินดีเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีนในระดับต่างๆ สาขาต่างๆ ผลักดันโครงการสำคัญเช่นโครงการรถไฟไทย-จีนเกิดขึ้นในประเทศไทย สร้างความผาสุกแก่ประชาชนทั้งสองประเทศตลอดไป

Suggest To A Friend:   
Print