Home > ข่าวสารสถานทูต
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีฮ่องกงคืนสู่อ้อมกอดดินแดนมาตุภูมิ
2017/07/03

เมื่อค่ำวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและภริยาชู ชิ่งหลิงจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองและการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในวาระครบรอบ 20 ปีฮ่องกงคืนสู่อ้อมกอดดินแดนมาตุภูมิ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน ในฐานะตัวแทนของศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะตัวแทนของ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้แทนจากวงการการเมืองและทหาร ทูตานุทูตประจำประเทศไทย องค์กรของนักธุรกิจชาวจีน ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีน ตัวแทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและผู้แทนสื่อมวลชนเข้าร่วมงานประมาณ500คน

                     

 ฯพณฯหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตกล่าวว่า เมื่อย้อนกลับไปช่วง20ปีมานี้ ด้วยการสนับสนุนอย่างดีจากรัฐบาลกลางและจีนแผ่นดินใหญ่รัฐบาลเขตปกครองพิเศษและทุกวงการจากฮ่องกงร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและพัฒนาก้าวหน้าไปพร้อมกัน สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงในการปฏิบัติตามหลักการ"หนึ่งประเทศสองระบบ"ด้วยความสำเร็จและการใช้บังคับตามกฎหมายพื้นฐานอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของสถานการณ์ของฮ่องกงในวันนี้มิใช่เรื่องง่าย ปัจจุบันนี้ รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและบุคคลดีเด่นในทุกวงการกำลังเร่งรัดเข้าร่วมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ Belt and Road Initiative และใช้โอกาสนี้ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาของฮ่องกงให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง จากประสบการณ์ของ20ปี การคืนสู่อ้อมกอดดินแดนมาตุภูมิของฮ่องกงแสดงให้เห็นว่าหลักการหนึ่งประเทศสองระบบยังคงเต็มไปด้วยพลังที่มีความฮึกเหิมและสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาที่ดีงามของประชาชนจีนทุกชนเผ่าที่อยากเห็นฮ่องกงพัฒนาไปด้วยดี และชาวฮ่องกงมีความอยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้น

                                         

    นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ครบรอบ20 ปีฮ่องกงคืนสู่อ้อมกอดดินแดนมาตุภูมินั้นได้รับการพิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นว่า การปฏิบัติตามหลักการ"หนึ่งประเทศสองระบบ"ของฮ่องกงได้ประสบความสำเร็จแล้ว ฝ่ายไทยขออวยพรให้ฮ่องกงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอให้ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างไทย-จีนสำเร็จลุล่วงอย่างงดงาม

                                      

Suggest To A Friend:   
Print