Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการกงสุล
Notice
2011-01-14
 

สถานทูตจีนปิดทำการเนื่องในวันตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2554

Suggest To A Friend
  Print