Home > Rolling News Report
มาดามพานเผิง ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมมูลนิธิออทิสติกไทย
2018/02/06

  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ มาดามพานเผิง ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนได้นำคณะศิลปินจากสถาบันหุ่นเชิดมณฑลเสฉวน คณะละครหุ่นเชิดหยางโจว และศูนย์อนุรักษ์และสืบทอดละครหุ่นเชิดผิงหยางเข้าเยี่ยมมูลนิธิออทิสติกไทย โดยคณะได้ทำการแสดงละครหุ่นเชิดของจีนอันสุดแสนอลังการให้ครูและนักเรียนในมูลนิธิรับชม พร้อมกันนี้ Mrs. Kevin Doris Ejon ภริยาเอกอัครราชฑูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยก็ได้เดินทางมาพร้อมกับคณะในฐานะตัวแทนคณะทูตต่างชาติในประเทศไทยอีกด้วย

 

  มาดามพานเผิงได้เป็นตัวแทนของสถานเอกอัครราชทูตและ ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวคำอวยพรแก่ครูและนักเรียนในมูลนิธิเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ท่านได้กล่าวชื่นชมยกย่องผลงานของมูลนิธิออทิสติกไทยที่ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มาดามพานเผิงกล่าวว่า ออทิสติกเป็นปัญหาของครอบครัวนับพันนับหมื่นครอบครัว ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความห่วยใยและใส่ใจจากทุกภาคส่วนในสังคม จีนและไทยเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” เราต่างเป็นประเทศกำลังพัฒนา และมีภารกิจร่วมกันในด้านการระดมกำลังจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อการพัฒนาสังคงที่สันติ มาดามพานเผิงยังได้สนทนากับนักเรียนในมูลนิธิอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้ซื้อภาพวาดซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนในมูลนิธิอีกด้วย

 

  อาจารย์ฐิติรัตน์ จันทยานนท์ได้แนะนำผลการดำเนินงานของมูลนิธิในระยะที่ผ่านมา พร้อมกับได้กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้ให้ความห่วงใยและช่วยเหลือมูลนิธิ อีกทั้งได้ขอบคุณการแสดงหุ่นเชิดจากคณะศิลปินอีกด้วย

 

  การแสดงละครหุ่นเชิดของนักแสดงมีทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและอารมณ์ขัน สอดแทรกด้วยวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม ช่วยสร้างเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้เป็นระยะ พร้อมกันนี้ ยังมีการแสดงบรรเลงดนตรีของนักเรียนในมูลินิธิอีกด้วย

 

  มูลนิธิออกทิสติกไทยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมีแนวคิด “พัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ รวมทั้งฝึกอบรมเด็กและเยาชนที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้สามารถพึ่งตนเองได้และมีทักษะการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ มูลนิธิออทิสติกไทยยังได้รับรางวัล “หน่วยงานเพื่อคนพิการดีเด่น” จากรัฐบาลไทยอีกด้วย

Suggest To A Friend:   
Print