Home > Rolling News Report
มาดามพานเผิง ภริยาและอุปทูตเยี่ยมองค์กรเพื่อการกุศลของชาวจีนโพ้นทะเลก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน
2018/02/05

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มาดามพานเผิง ภริยาและอุปทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าไทยจีน มูลนิธิปอเต็กตึ้ง โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิง และมูลนิธิธารนุเคราะห์ โดยมีอุปทูตหลี่ ชุนหลินและอุปทูตจางตงเฮ่าร่วมเดินทางไปด้วยผู้รับผิดชอบจากองค์กรเพื่อการกุศลแต่ละแห่งได้กล่าวขอบคุณ ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาดามพานเผิงที่ได้ให้ความห่วงใย รวมทั้งขอบคุณสถานทูตจีนที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด พร้อมกล่าวว่าพวกตนจะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสุขให้แก่ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยและชาวไทยทุกคน

 

เยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า

มอบจดหมายแสดงความห่วงใยจากท่านทูตฯพร้อมบริจาคเงินแก่มูลนิธิปอเต็กตึ้ง

  มาดามพานเผิงได้เป็นตัวแทนของ ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนทำการบริจาคเงินแก่ 5 องค์กรการกุศล ทั้งยังได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์แก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าจำนวน 2 เครื่อง และมอบสิ่งของแก่เด็กและคนชรา ท่านยังได้กล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย มาดามพานเผิงได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของ 5 องค์กรที่ได้ทุ่มเทงานเพื่อการกุศลตลอดมา และหวังว่าทุกองค์กรจะยืนหยัดในเจตนารมณ์ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อการกุศลเพื่อสืบทอดคุณธรรมดั้งเดิมของจีนต่อไป เช่นการเคารพผู้อาวุโส การเมตตาผู้เยาว์ ความมีเมตตาจิต ความกตัญญูและความรักพี่รักน้อง และเพื่อประโยชน์ต่อกิจกรรมด้านการกุศลในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สถานทูตจีนจะติดต่อประสานงานกับองค์กรเหล่านี้ต่อไปและจะให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า มาดามพานเผิงได้สนทนากับเด็กๆอย่างเป็นกันเอง โดยได้กระตุ้นให้เด็กๆ ขยันเล่าเรียนและเติบโตอย่างมีความสุข ณ บ้านพักคนชราหญิง มาดามพานเผิงยังได้ร้องเพลงชื่อ “จุ้ย เหม่ย ปู๋ กั้ว ซี หยาง หง” (ไม่มีสิ่งใดงามยิ่งกว่าพระอาทิตย์สีแดงยามเย็น) ได้อย่างกินใจ เพื่อสื่อคำอวยพรแก่คนชราทั้งหลาย ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นและเป็นที่ตื้นตันใจของทุกคน

   

มอบจดหมายแสดงความห่วงใยจากท่านทูตฯพร้อมบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 

 ถ่ายภาพร่วมกับกรรมการบริหารมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิง

  ผู้รับผิดชอบจากองค์กรเพื่อการกุศลแต่ละแห่งได้กล่าวขอบคุณ ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาดามพานเผิงที่ได้ให้ความห่วงใย รวมทั้งขอบคุณสถานทูตจีนที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด พร้อมกล่าวว่าพวกตนจะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสุขให้แก่ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยและชาวไทยทุกคน

   
 สนทนากับกรรมการบริหารมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิง

ถ่ายภาพร่วมกับคนชราในมูลนิธิธารนุเคราะห์ 

Suggest To A Friend:   
Print