Home > Rolling News Report
นางพัน เผิงอุปทูตที่ปรึกษาและภริยาเอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยน เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยของศิลปินหญิงชาวจีน-รหัสลับแห่งความรัก
2017/12/06

  วันที่ 2 ธันวาคม 2560 นาง พัน เผิง อุปทูตที่ปรึกษาและภริยาเอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยของศิลปินหญิงชาวจีนในหัวข้อรหัสลับแห่งความรัก ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

  นิทรรศการครั้งนี้จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และ ศูนย์วิจัยแห่งชาติส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับต่างประเทศ ศูนย์วิจัยวรรณกรรม สถาบันสังคมศาสตร์แห่งนครเซี่ยงไฮ้ สมาพันธ์วัฒนธรรมนานาชาติแห่งนครเซี่ยงไฮ้ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายเฉินเซิ่งไหล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแห่งชาติส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับต่างประเทศ ศิลปิน เฉินเจียหลิงและแขกผู้มีเกียรติทั้งไทยและจีนเข้าร่วมกิจกรรม

 

  นายพินิจได้ขึ้นกล่าวว่ากิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมมีคุณค่ายิ่ง ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนชาวไทย นางพัน เผิงอุปทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างวัฒนธรรมจีนและไทย เป็นการประสานใจถึงใจของประชาชนทั้งสองประเทศ ถือได้ว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ที่แสดงออกถึงศิลปะของผู้หญิงจีน สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงจีนที่มีความเชื่อมั่น ตนเป็นที่พึ่งของตนและมีความเข้มแข็ง

 

  นิทรรศการมีเนื้อหาที่หลากหลาย ครอบคลุมถึงผลงานจิตรกรรม การบรรยายพิเศษ แฟชั่นโชว์กี่เพ้าและการแสดงโดยชนชาติจ้วงยูนนาน นิทรรศการจะเปิดให้ชมจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม

Suggest To A Friend:   
Print