Home > Rolling News Report
เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนเข้าพบพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรี
2017/11/16

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนได้เข้าพบพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่ทำเนียบองคมนตรี

  ท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนกล่าวว่า ความสัมพันธ์ไทยจีนมีมายาวนานทั้งสองประเทศมีความร่วมมืออย่างเป็นรูปประธรรมมากมาย ราชวงศ์ไทยก็ให้ความให้ความสำคัญและผลักดันความสัมพันธ์ไทยจีนให้พัฒนาก้าวหน้าเรื่อยมา ฝ่ายจีนรู้สึกซาบซึ้งและชื่นชมอย่างมากเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้มอบหมายให้นายจางเกาหลีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมงานพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงมีปฏิสันถารกับนายจาง เกาลี่ เป็นเวลานานซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายจีนให้ความสำคัญสูงสุดแก่ราชวงศ์ไทยและความสัมพันธ์ไทยจีน ในเดือนกันยายนปีนี้ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Markets and Developing Countries หรือ EMDCD) ณ เมืองเซี่ยะเหมิน ในช่วงนี้เวลาดังกล่าว ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ร่วมหารือถึงแผนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตอย่างจริงจังฝ่ายจีนยินดีร่วมมือกับฝ่ายไทยเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ร่วมของผู้นำทั้งสองประเทศเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ๆให้แก่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์จะห่วงใยและให้การสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนอย่างต่อเนื่อง

  ท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนกล่าวต่อว่าการประชุมสมัชชา 19 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ โดยนายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่ได้กล่าวรายงานถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่การพัฒนาประเทศจีนตลอด 5 ปีที่ผ่านมาและได้บรรยายถึงแผนการอันยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาประเทศจีนในอีก 30 ปีข้างหน้าโดยได้กล่าวถึงเรื่องแนวคิดสมัยใหม่ยุทธศาสตร์ใหม่ๆและแนวทางใหม่ๆของการบริหารประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่สำคัญบน “1 แถบ 1 เส้นทาง”ประเทศจีนยินดีเพิ่มการเจรจาและหารือร่วมกับประเทศไทยเพื่อร่วมกันผลักดันการสร้าง“1 แถบ 1 เส้นทาง” อันจะนำมาซึ่งความสุขให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและประชาชนในภูมิภาค

  พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้กล่าวต้อนรับในโอกาสที่เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยและกล่าวขอบคุณที่ฝ่ายจีนได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมพระเกียรติทุกครั้งที่ราชวงศ์ไทยเดินทางเยือนประเทศจีนอีกทั้งได้ขอบคุณที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้มอบหมายให้นายจางเกาหลีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมพิธีพระบรมศพของในหลวงราชการที่9 พลเอกสุรยุทธ์กล่าวว่าประเทศจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทยการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างไทยกับจีนไม่เพียงแต่เป็นผลดีต่อประชาชนของทั้งสองประเทศยังเป็นผลดีต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอีกด้วยแผนการพัฒนาThailand4.0 และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีความสอดคล้องอย่างมากกับความร่วมมือ “1 แถบ 1 เส้นทาง”ที่ประเทศจีนเป็นผู้ริเริ่มทั้งสองฝ่ายสามารถหาจุดเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ได้มากมาย ให้เกิดการเชื่อมโยงใหม่ๆในภูมิภาคเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าจะติดตามและผลักดันความสัมพันธ์ไทยจีนและการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างไทยกับจีนต่อไป

  พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ยังได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการประชุมสมัชชา19 ที่ผ่านไปด้วยความสำเร็จและได้กล่าวชื่นชมถึงความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศจีนท่านเชื่อว่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสามารถนำพาประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน

Suggest To A Friend:   
Print