Home > Rolling News Report
อัครราชทูตอู๋ จื้ออู่ได้พบปะสนทนากับคณะผู้สื่อข่าว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของสื่อฮ่องกง
2017/11/16

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน คณะผู้สื่อข่าว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของสื่อฮ่องกงซึ่งจัดตั้งโดยสมาพันธ์ผู้สื่อข่าวฮ่องกงได้เดินทางเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตจีน โดยอัครราชทูตอู๋ จื้ออู่ได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกของคณะฯ

  อัครราชทูตอู๋ได้แนะนำสภาพการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนจากมิติของประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งได้แนะนำความคืบหน้าการสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ในประเทศไทย ในบริบทการบูรณาการด้านการประสานนโยบาย การเชื่อมโยงด้านปัจจัยพื้นฐาน ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจริง และการแลกเปลี่ยนด้านสังคมวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีนอัครราชทูต อู๋กล่าวว่าการประชุมสมัชชา 19 ที่เพิ่งปิดฉากไปเมื่อไม่นานมานี้ ได้สร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ส่งผลดีต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างสองประเทศในด้านการบริหารประเทศ ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ และการกระชับความร่วมมือในกิจการระดับนานาชาติ ฮ่องกงสามารถใช้ศักยภาพของตนภายใต้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างไทยกับจีนเพื่อคว้าโอกาสในการลงนามสัญญาการค้าเสรีและสัญญาด้านการลงทุนกับอาเซียน รวมทั้งการตั้งสำนักงานเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งฮ่องกงจะสามารถสร้างผลงานความร่วมมือกับไทยและอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน

  คณะผู้สื่อข่าวกล่าวว่า จากการแนะนำของอัครราชทูตอู๋ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของความสัมพันธ์ไทยจีนมากยิ่งขึ้น จากนั้นคณะฯได้ถามคำถามเกี่ยวกับ“ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ของไทย ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยกับจีน และโอกาสของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของฮ่องกงที่ต้องการลงทุนในประเทศไทย เป็นต้น

Suggest To A Friend:   
Print