Home > Rolling News Report
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 15 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน
2017/11/13

  เมื่อเที่ยงวันที่ 12 พ.ย. เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 15 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนตามคำเชิญ และกล่าวสุนทรพจน์

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้ชื่นชมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนให้การสนับสนุนในการดำเนินงานสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมจีน และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านวัฒนธรรม การศึกษา และด้านต่างๆ และแสดงความยินดีด้วยความจริงใจต่อการครบรอบ 15 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 19 (สมัชชาฯ 19)ในการกล่าวสุนทรพจน์ ท่านกล่าวว่า สมัชชาฯ 19เป็นประชุมสำคัญที่เปิดในช่วงเวลาที่จีนประสบความสำเร็จในการสร้างสังคมพอกินพอใช้ในทุกด้านและช่วงสังคมนิยมที่มีลักษณ์ของจีนย่างเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ประชุมได้ระบุว่าความขัดแย้งหลักในสังคมจีนเปลี่ยนเป็น ความขัดแย้งระหว่างความต้องการที่จะดำรงชีวิตอย่างสุขสบายของประชาชนกับการพัฒนาที่ไม่สมดุลไม่เต็มที่ ได้สร้างสถานะทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดสังคมนิยมที่มีลักษณ์ของจีนในยุคสมัยใหม่ของสี จิ้นผิง ได้สร้างเป้าหมายในการเอาชนะในการสร้างสังคมพอกินพอใช้ในทุกด้าน และในการเปิดทางใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน ได้วางแผนการผลักดันในการสร้างงานยิ่งใหญ่ของสังคมนิยมที่มีลักษณ์ของจีนและการสร้างพรรคในยุคสมัยใหม่ ซึ่งถือเป็นโครงการใหม่ที่ยิ่งใหญ่

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของจีน มิตรภาพของประเทศทั้งสองมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน การสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นเวลา 42 ปี ประเทศทั้งสองได้ก้าวหน้าไปตามทางที่ถูกต้องอย่างมั่นคง กลายเป็นเป็นแบบอย่างในการพัฒนาความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างประเทศที่มีระบบสังคมแตกต่างกัน ปัจจุบัน ประเทศจีนกันประเทศไทยทั้งสองต่างก็อยู่ขั้นตอนการพัฒนาที่สำคัญของตนเอง เศรษฐกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนานาประการและการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจ ความร่วมมือระหว่างจีนไทยจะมีโอกาสที่สำคัญ รัฐบาลของประเทศทั้งสองจะเสริมสร้างการพัฒนาการเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์ ทำให้นโยบาย“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” “ไทยแลนด์ 4.0”และ“โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”ประสานกันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจกันของประชาชนของประเทศทั้งสองอย่างต่อเนื่อง ผลักดำการยกระดับและคุณภาพของความสัมพันธ์ของจีนไทย เป็นแรงผลักดันในการสร้างการพัฒนาภายในประเทศของตน สร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชนของประเทศทั้งสอง

  ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางจัง เจี้ยนชิง อธิบดีกรมต่างประเทศสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน และผู้แทนชาวจีนและชาวจีนโพ้นทะเลและเป็นต้น เกิบเจ็ดร้อยคนเข้าร่วมกิจกรรม

Suggest To A Friend:   
Print