Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต
ฯพลฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยศึกษาดูงานที่จังหวัดตาก
2017/05/26
 

วันที่ 20-21 พฤษภาคม  2560 ฯพลฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเดินทางไปเยือนจังหวัดตาก ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของไทย ได้พบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอแม่สอด  ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ และดูงานการเรียนการสอนภาษาจีน พร้อมทั้งบริจาคเงินช่วยเหลือการศึกษาเป็นมูลค่า100,000บาท ในระหว่างการศึกษาดูงาน ฯพลฯ หนิง ฟู่ขุยได้กล่าวแนะนำข้อริเริ่ม the Belt and Road และ Belt and Road Forum for International Cooperation ที่จัดขึ้นแล้วเมื่อเร็วๆนี้ พร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนในท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านที่ตั้งและด้านทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างเต็มที่ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับประเทศจีนและประเทศรอบข้าง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผลักดันการพัฒนาของเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อความผาสุกของประชาชน ฯพลฯ หนิง ฟู่ขุยกล่าวให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาจีน ให้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนบนพื้นฐานความสำเร็จที่มีอยู่ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป เพื่อเพิ่มพลังขับเคลื่อนใหม่ให้กับมิตรภาพจีนไทยที่มีลักษณะเป็นพี่น้องกัน ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุยและคณะยังดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-พม่า เขื่อนภูมิพลและโครงการอื่นๆอีกด้วย

   

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)    พบปะหารือและแลกเปลี่ยนกับหอการค้าและนักธุรกิจเชื้อสายจีน

       

 พบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-พม่า

Suggest To A Friend:   
Print