Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2018/01/25

  เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม ผู้ร่วมพิธียังประกอบด้วยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นต้น

  ขณะกล่าวเปิดการอบรม ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวขอบคุณ ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยนที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้ พร้อมกล่าวว่า ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมอันยาวนาน มีบทบาทสำคัญมากในเวทีโลก การพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดของจีนได้เกิดเป็นรูปแบบเฉพาะของจีนที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง จากบทบาทของจีนที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้ภาษาจีนยิ่งเพิ่มความสำคัญมากขึ้น เชื่อว่าเมื่อผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะภาษาจีนเพิ่มสูงขึ้น จะมีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์ไทยจีนมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น และสามารถผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างสองประเทศเพิ่มมากขึ้นไปด้วย

  ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยนกล่าวว่า ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ “Thailand 4.0” ของไทยได้ในเชิงลึก การไปมาหาสู่ระหว่างผู้นำระดับสูงและการแลกเปลี่ยนด้านนโยบายระหว่างสองประเทศมีความใกล้ชิดอย่างมาก การเปิดหลักสูตรอบรมภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้นนั้น ถือเป็นก้าวใหม่ของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีน เนื่องจากเป็นการออกแบบหลักสูตรเฉพาะสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันจะทำให้สมาชิกฯ มีความเข้าใจประเทศจีนเพิ่มขึ้น และจะมีส่วนผลักดันการแลกเปลี่ยนในเชิงลึกระหว่างสมาชิกวุฒิสภาระหว่างสองประเทศต่อไป

  การอบรมครั้งนี้ มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวม 20 ท่านสมัครเข้าร่วมการอบรม

Suggest To A Friend:   
Print