Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยให้การต้อนรับตัวแทนจากชมรมสมาคมมูลนิธิหาดใหญ่
2018/01/19

  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 มกราคม ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากชมรมสมาคมมูลนิธิหาดใหญ่ นำโดยประธานชมรมฯ นาย Zhang Jungui ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

  ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เป็นตัวแทนของสถานเอกอัครราชทูตจีนกล่าวสวัสดีปีใหม่กับตัวแทนจากชมรมสมาคมมูลนิธิหาดใหญ่ จากนั้นได้กล่าวชื่นชมที่การดำเนินงานของชมรมฯที่ได้ทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนมาเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งได้แสดงความขอบคุณที่ชมรมฯ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานทูตจีนตลอดมา ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน กล่าวว่า ภายใต้ความเอาใจใส่ของผู้นำของทั้งสองประเทศ ทำให้ความสัมพันธ์จีน-ไทยพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน ทั้งจีนและไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนาประเทศ ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้ประกาศว่าสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์ของจีนได้เข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งได้ชี้ชัดถึงแนวคิดใหม่ ทฤษฎีใหม่ ยุทธศาสตร์ใหม่ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและพิมพ์เขียวของสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์ของจีนไว้อย่างชัดเจนและงดงาม ประเทศจีนยึดมั่นในหลักพัฒนาแบบสร้างสรรค์ สมดุล สีเขียว เปิดกว้าง และการแบ่งปันประโยชน์ร่วมกัน พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนา ยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” และแผนพัฒนา “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ที่รัฐบาลไทยริเริ่มขึ้นได้เชื่อมโยงเข้ากับความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีน ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างไทยและจีนกำลังก้าวไปอย่างมั่นคง โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์ความร่วมมือด้านนวัตกรรมแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ศูนย์กรุงเทพฯ ก็ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ความร่วมมือระหว่างสองประเทศทำให้มีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย หวังว่าชมรมสมาคมมูลนิธิหาดใหญ่จะใช้โอกาสนี้ประกอบกับข้อได้เปรียบของชมรมฯ เพื่อร่วมกันสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” คิดรูปแบบความร่วมมือแบบใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของไทยและเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างจีนกับไทย

  นาย Zhang Jungui ประธานชมรมสมาคมมูลนิธิหาดใหญ่ได้เป็นตัวแทนของชมรมฯ กล่าวสวัสดีใหม่กับฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน และกล่าวว่า ชมรมฯ ยินดีประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตจีนอย่างใกล้ชิด จากนั้น นาย Zhang Junhui ได้แนะนำสภาพทั่วไปของชมรมฯ และกล่าวว่าชมรมฯ ยินดีใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้สมาชิกทั้งหลาย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสองประเทศต่อไป

Suggest To A Friend:   
Print