Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ
2018/01/13

  วันที่ 12 มกราคม 2018 เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน เข้าเยี่ยม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์ขอบคุณนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ทุ่มเททำงานเพื่อความร่วมมือทางด้านการศึกษาจีน-ไทยและสนับสนุนงานของสถานทูตจีนมาโดยตลอด และชื่นชมความคืบหน้าของความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศ ในปี 2017 มีนักเรียนนักศึกษาไทยไปเรียนที่จีน และมีนักเรียนนักศึกษาจีนมาเรียนที่ไทยมากกว่า 22,000 คน จำนวนครูอาสาสมัครภาษาจีนที่รัฐบาลจีนส่งมายังประเทศไทยมากที่สุดในบรรดาประเทศที่จีนส่งครูอาสาสมัครไป ในขณะนี้ ทั้งประเทศจีนและประเทศไทยต่างอยู่ในช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ เสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาและบุคลากรมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ฝ่ายจีนยินดีใช้ความพยายามร่วมกับฝ่ายไทย ขยายความร่วมมือทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตและได้มาซึ่งบุคลากรของทั้งสองประเทศ

  รัฐมนตรีธีระเกียรติ ยินดีต้อนรับเอกอัครราชทูตหลู่ย์มารับตำแหน่งใหม่ที่ประเทศไทย และกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบปะและสนทนากับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนในที่ประชุมผู้นำความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงครั้งที่สอง ทั้งสองมีความคิดเห็นตรงกันว่าแนวโน้มของความร่วมมือในวงการต่างๆไปได้ดี ศักยภาพของความร่วมมือทางด้านอุดมศึกษา อาชีวศึกษามีมาก ฝ่ายไทยยินดีศึกษาและประยุกต์ประสบการณ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยนวัตกรรมของจีน กระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศอย่างเต็มที่และผลักดันการประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาของทั้งสองประเทศ

Suggest To A Friend:   
Print