Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต หลู่ย์ เจี้นย พบกับผู้แทนสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน
2017/12/20

  เช้าวันที่ 19 ธันวาคม เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้นยได้พบนายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีนและคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้นยชื่นชมผลงานของสมาคมฯในการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในทางด้านเศรษฐกิจการค้าและขอบคุณสมาคมฯสำหรับการสนับสนุนงานของสถานทูตจีนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยที่ท่านเอกอัครราชทูตกล่าวว่าขณะนี้ประเทศจีนกับประเทศไทยต่างอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนา เมื่อไม่นานมานี้ การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ ๑๙ เพิ่งสิ้นสุดลงอย่างสำเร็จ ประเทศจีนนอกจากจะต้องสร้างสังคมอยู่ดีกินดีอย่างรอบด้านแล้ว ยังต้องคว้าโอกาสที่ดีเพื่อดำเนินการสร้างสังคมนิยมแบบทันสมัยอย่างรอบด้านใหม่ สร้างโอกาสและช่องทางความร่วมมือระหว่างจีนกับนานาประเทศ ประเทศไทยเสนอยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หวังว่าชาวองค์กรจีนโพ้นทะเลโดยเฉพาะสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน สามารถคว้าโอกาสและแสดงข้อได้เปรียบของตนเพื่อแสดงบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีมากยิ่งขึ้น

  นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีนได้รายงานสถานการณ์ของสมาคมฯ โดยที่ท่านกล่าวว่ายินดีนำพาและส่งเสริมให้สมาชิกของสมาคมฯมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่ออุทิศกำลังให้กับความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-จีนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศ

Suggest To A Friend:   
Print