Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
สถานทูตจีนประจำประเทศไทยเข้าร่วมแฟชั่นโชว์ไหมไทยครั้งที่ 7
2017/12/11

  เมื่อไม่นานมานี้ แฟชั่นโชว์ไหมไทยครั้งที่ 7 (Celebration of Thai Silk ) จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร นางพัน เผิง ภริยาเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแต่งกายผ้าไหมไทยสีเขียวเข้มเข้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในฐานะนางแบบกิตติมศักดิ์พร้อมกับข้าราชการ ภริยาทูตจากประเทศต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแต่งกายจีน-ไทย รศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงาน ฯพณฯ เอกอัครราชทูต หลู่ย์ เจี้ยนพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานทูตจีนชมการแสดงครั้งนี้ สร้างบรรยากาศยิ่งใหญ่แก่งาน

  งานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้มีหัวข้อ ผ้าไหมไทยเชื่อมทั้งโลก จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมหม่อนไหมเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 85 พรรษา ในโอกาสนี้ได้เชิญนักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก 20 กว่าคนรวมนักออกแบบที่มีชื่อเสียงจากประเทศจีน นายอี้ หมิง ด้วย นักออกแบบเหล่านี้ได้ออกแบบเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณะของแต่ละประเทศด้วยไหมไทย

  รศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสถานทูตจีนเข้าร่วมแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยเป็นครั้งแรก ชื่นชมนางพัน เผิง ได้แสดงสุดยอดฝีมือ ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศจีนได้ดี

  หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นางพัน เผิงได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ประเทศจีนและประเทศไทยมีความสัมพันธไมตรีมายาวนาน ยินดีกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วยกิจกรรมครั้งนี้ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

Suggest To A Friend:   
Print