Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนไปแสดงความไว้อาลัยดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน
2017/12/01

  วันที่ 1 ธันวาคม ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนเดินทางเข้าร่วมแสดงความอาลัยต่อท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ บ้านพัก

  ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่าที่ผ่านมา ท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้สร้างคุณูปการอันสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในเชิงรูปธรรมระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย รวมทั้งในการผลักดันความสัมพันธ์จีน-อาเซียนอีกด้วย ข้าพเจ้าในนามของรัฐบาลจีนและประชาชนชาวจีนขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของท่านดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ พวกเราจะรำลึกถึงท่านอยู่เสมอ

  ภริยา ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และครอบครัวขอบคุณ ฯพณฯเอกอัครราชทูตที่เดินทางเข้าร่วมแสดงความไว้อาลัยเป็นการเฉพาะ

Suggest To A Friend:   
Print