Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนเข้าเยี่ยมคารวะพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
2017/11/10

  วันที่ 7 พฤศจิกายน เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนเข้าเยี่ยมคารวะพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนชื่นชมการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทย ชื่นชมบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยในการผลักดันความสัมพันธ์จีน-ไทย ขอบพระคุณพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีส่งเสริมและสนับสนุนกิจการจีน-ไทย รัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์จีน-ไทย ยินดีร่วมมือกับฝ่ายไทยใช้ความพยายามเพื่อผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทยต่อไป

  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรียินดีต้อนรับเอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนมาดำรงตำแหน่ง ขอบคุณฝ่ายจีนให้การต้อนรับการเสด็จเยือนจีนของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติ ฝ่ายไทยให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีน เชื่อว่าด้วยความพยายามของทั้งสองฝ่าย ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ และความร่วมมือในสาขาต่างๆจะประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้น

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนแนะนำผลสำเร็จ ความสำคัญและผลต่อนานาประเทศของการประชุมสมัชชาพรรคฯครั้งที่ 19 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์แสดงความยินดีกับการจัดประชุมสมัชชาพรรคฯครั้งที่ 19 โดยกล่าวว่าเชื่อว่าภายใต้การนำของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง พรรคฯจะสร้างผลงานอันรุ่งโรจน์ในการพัฒนาประเทศชาติ ฝ่ายไทยยินดีที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ของจีนโดยเฉพาะประสบการณ์ แนวความคิดทางด้านการจัดการศึกษา แก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาของประเทศไทย

Suggest To A Friend:   
Print