Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต หลู่ย์ เจี้ยนพบคณะผู้แทนจากสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
2017/11/02

  บ่ายวันที่ 31 ตุลาคม เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้พบะผู้แทนจากสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยโดยมีคุณสดาวุธ เตชะอุบล นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยเป็นหัวหน้าคณะ

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์ได้ชื่นชมและขอบคุณสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยได้ทุ่มเทความพยายามในการทำงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของวงการเศรษฐกิจ การค้าของไทยและสนับสนุนงานของสถานทูตจีน ท่านกล่าวว่าปัจจุบันทั้งประเทศจีนและประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนา การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 19 หรือสมัชชา 19 เพิ่งเสร็จสิ้นลงนั้นได้ชี้แจงถึงทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในการพัฒนาสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในยุคใหม่และวางยุทธศาสตร์ในการผลักดันงานของพรรคฯและประเทศชาติ นอกจากนี้ ประเทศไทย4.0 และระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC กับแนวความคิด เป้าหมายและวิธีการพัฒนาประเทศของจีนรวมถึงข้อเสนอหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมีความสอดคล้องกันมาก ดังนั้น ทั้งสองประเทศมีโอกาสในการร่วมมือใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยสามารถใช้จุดแข็งของตน ส่งเสริมการไปมาหาสู่และร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

  นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยแสดงความยินดีกับท่านเอกอัครราชทูตที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ นายกสมาคมได้แนะนำการพัฒนาการของสมาคมการค้าและอุตสาหกรรม และยินดีที่จะแสดงบทบาท ส่งเสริมสมาชิกของสมาคมมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อสร้างอุณูปการต่อการส่งเสริมมิตรไมตรีระหว่างไทย-จีนและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของทั้งสองประเทศ

Suggest To A Friend:   
Print