Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน เยี่ยมและพบปะผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมไทยจีนระยอง
2017/10/04

  เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคมที่ผ่านมา ท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน พร้อมข้าราชการจากสถานทูตจีนไปเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมไทยจีนระยองและบริษัทจีน

  นาย เจ้าปิน รองประธานของนิคมอุตสาหกรรมไทยจีนระยองได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมของนิคมอุตสาหกรรม นาย เฉิยหัว ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทชง เช่อ นาย เว่ย กั๋วชิ่ง ผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ฟู่ทง และ นาย หลี่ จวุน ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทท่อเหล็กกล้าไทยน้ำมัน นาย ไช่ ซ่าน ซุ่น ผู้จัดการใหญ่ของเหาม่าน (ประเทศไทย) นาย หวง จี้ ฉวุน ผู้จัดการใหญ่ของบริษัท เถิงฮุย จำกัด นาย โจว ซู่เสียง ผู้จัดการใหญ่ของบริษัท จงเซิน (ประเทศไทย) จำกัด ได้แนะนำบริษัทของตนตามลำดับ

  ท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์ ได้กล่าวสวัสดีและฝากความปรารถนาดียังผู้บริหารทุกคนเนื่องในโอกาสเทศกาลวันไหว้พระจันทร์และวันชาติจีน วัตถุประสงค์ของไปเยี่ยมครั้งนี้ประกอบด้วย หนึ่ง การเรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาการของนิคมฯรวมไปถึงบริษัทที่อยู่ในนิคมฯ ปรึกษาหารือทางสถานทูตจีนจะแสดงบทบาทอย่างไรในการให้การบริการแก่บริษัทจีน ท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์ หวังว่าทางนิคมฯและบริษัทที่อยู่นิคมฯต้องใช้โอกาสที่จีนและไทยมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และทั้งสองฝ่ายกำลังยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อเสนอหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้มีการนำไปสู่ปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดประโยชน์ ต้องตระหนักถึงยุทธศาสตร์ ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบ ตระหนักถึงความเสี่ยง ตระหนักถึงการประชาสัมพันธ์ ในขณะที่ตัวเองได้มีการพัฒนาเติบโต ต้องให้ประเทศไทยสามารถแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาด้วย เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์จีนไทยให้เจริญก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง

  ช่วงบ่าย ท่านเอกอัครราชทูต หลู่ย์ เจี้ยนได้ไปเยี่ยมบริษัท ฟู่ทง จงเช่อ และเถิงฮุยตามลำดับ

Suggest To A Friend:   
Print