Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
สถานทูตจีนจัดงานเลี้ยงรับรองฉลองวันชาติจีนครบรอบ 68 ปี
2017/09/30

  ค่ำวันที่ 28 กันยายน ปี 2017 นาย หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราขทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมภริยาจัดงานเลี้ยงรับรองที่โรงแรม แชงกรีล่า กรุงเทพฯ ฉลองวันชาติจีนครบรอบ 68 ปีอย่างยิ่งใหญ่ นาย พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีไทย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนหน่วยงานรัฐและพรรคการเมือง ตัวแทนจากหน่วยราชการทหารและตำรวจ เช่น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ตัวแทนของพอเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองเสนาธิการทหารเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนางชามฉัด อัคตาร์ รองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหาร ESCAP ทูตานุทูต ชาวจีน จีนโพ้นทะเล วิสาหกิจจีน ครูอาสาสมัครจีน นักเรียน 1000 กว่าคนเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง

  ฯพณฯ เอกอัครราชทูต หลู่ย์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ ตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่ 18 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างแข็งขัน การสร้างสรรค์กิจการสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนได้มีการพัฒนา ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงยกระดับดีขึ้น กิจการของพรรคฯและประเทศชาติประสบความสำเร็จอย่างมีนับสำคัญทางประวัติ ประเทศจีนพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ พิทักษ์สันติภาพโลก อุทิศแนวความคิดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน เสนอแนวความคิดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแนวใหม่ที่ยึดถือความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน สร้างประชาคมที่ร่วมชะตาของมนุษยชาติด้วยร่วมมือร่วมใจกัน สร้างสรรค์ข้อเสนอหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ผลักดันธรรมาภิบาลโลกที่มีความเป็นธรรม ให้ประเทศต่างๆได้รับประโยชน์อย่างสมดุล การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯครั้งที่ 19 จักต้องเสริมสร้างความเชื่อมันในวิถีจีน เชื่อมั่นในทฤษฏี เชื่อมั่นใจระบบและเชื่อมั่นในวัฒนธรรมจีน มีส่วนช่วยผลักดันการสร้างคุณูปการต่อการกิจการสันติภาพและการพัฒนาของโลก

 

  ฯพณฯ เอกอัครราชทูต หลู่ย์ กล่าวว่าประเทศจีนและประเทศไทยเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน “จีน ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” กลายเป็นความเห็นพ้องต้องกันของบุคคลในรัฐบาล พรรคการเมืองและวงการอื่นๆของทั้งสองประเทศ เป็นหัวข้ออมตะในการพัฒนาความสัมพันธ์จีนไทย ได้หยั่งรากลึกในใจประชาชนทั้งสองประเทศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนาระหว่างประเทศตลาดเกิดใหม่กับประเทศกำลังพัฒนา มีการพบปะหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง บรรลุข้อตกลงในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมือง ขยายเศรษฐกิจการค้า ส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน เสริมสร้างความร่วมมือในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นการชี้ทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคง ในขณะนี้ รัฐบาลไทยได้เสนอประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีความสอดคล้องกับแนวความคิด วิธีการและเป้าหมายของข้อเสนอหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีที่เอื้อต่อการประสานยุทธศาสตร์ของสองประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันและขยายความร่วมมือเชิงกว้างและเชิงลึก

 

  ฯพณฯ เอกอัครราชทูหลู่ย์ เน้นย้ำว่าประเทศจีนให้ความสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยรักษาเสถียรภาพทางการเมือง สังคมปรองดอง ประชาชนอยู่เย็นมีสุข ประเทศจีนเคารพประเทศไทยตัดสินใจเลือกเส้นทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของไทย ยินดีที่จะเป็นพี่น้องที่มีความสนิทชิดเชื้อกับประเทศไทย และยินดีเป็นหุ้นส่วนที่มีความจริงใจต่อกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับโครงการเศรษฐกิจของไทย

  นาย พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวตามลำดับ ต่างได้แสดงความยินดีกับการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 68 ปี แสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จในการพัฒนาของจีน ต่อบทบาทสำคัญของจีนในกิจการระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ไทยจีนมีมายาวนาน ประชาชนทั้งสองประเทศได้สร้างมิตรไมตรีดุจพี่น้อง ขณะนี้ความสัมพันธ์ไทยจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจการค้า วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมวัฒนธรรมมีการเพิ่มพูนมากขึ้น ประเทศไทยยินดีมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ประสานแผนพัฒนากับฝ่ายจีน ซึ่งเป็นการเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกัน เพื่อการพัฒนาร่วมกัน ขยายผลของความร่วมมือฉันมิตรระหว่างไทยจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาซึ่งความผาสุกของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

 

  ก่อนเริ่มงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ ผู้ร่วมงานได้แสดงความไว้อาลัย 1 นาที เพื่อเป็นการรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดงานเลี้ยง บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีและอบอุ่น แขกผู้มีเกียรติจากทุกวงการอวยพรวันชาติจีน มีการพูดคุยในประเด็นการพัฒนาของจีน ความสัมพันธ์จีนไทย และมีการชมการแสดงของศิลปินจากคณะนาฏศิลป์มณฑลเหอเป่ย นอกจากนี้ ก่อนเริ่มงานอย่างเป็นทางการ ผู้ร่วมงานยังได้ชมนิทรรศการภาพถ่ายที่จัดโดยสถานทูตจีนประจำประเทศไทย

 

Suggest To A Friend:   
Print