Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต หลู่ย์ เจี้ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกสภานิติบัญญัติตามคำเชิญ
2017/09/15

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมรับประทานอาหารค่ำกับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานคนที่หนึ่ง สภานิติบัญญัติ และกรรมาธิการมิตรภาพไทยจีนสภานิติบัญญัติ และกรรมาธิการการทูต การคมนาคม พลังงาน อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ การเกษตรและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

  รองประธานฯ สุรชัยยินดีต้อนรับเอกอัครราชทูต หลู่ย์ เจี้ยนมารับดำรงตำแหน่งที่ประเทศไทย พร้อมกล่าวว่าไทยจีนมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน 42 ปีหลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือและมีผลของความร่วมมืออย่างงดงามในทางด้านการเมือง เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม หน่วยงานนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนบ่อยครั้ง ข้าพเจ้าก็เคยเยือนจีนหลายครั้ง มีความรู้สึกที่ดีและประทับใจ เชื่อว่าภายใต้ความพยายามของทุกฝ่าย ความสัมพันธ์ไทยจีนจะพัฒนาเจริญงอกงามต่อไป

  เอกอัครราชทูต หลู่ย์ ขอขอบคุณรองประธานฯ และสภานิติบัญญัติไทยให้การสนับสนุนความสัมพันธ์ไทยจีนและภารกิจของสถานทูตจีนมาโดยตลอด เอกอัครราชทูตหลู่ย์กล่าวว่า ความสัมพันธ์จีนไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคง มีลักษณะเป็น สนิทเสมือนญาติ มีความจริงใจ เกื้อกูลซึ่งกันและกันและยอมรับซึ่งกันและกัน ขณะนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีโอกาสพัฒนาอีกมากมาย ในช่วงเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้ามาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศ รู้สึกเป็นงานที่มีเกียรติและในขณะเดียวกันเป็นภารกิจที่หนักหน่วง ยินดีประสานงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลทุกวงการรวมถึงสภานิติบัญญัติ รักษาแนวโน้มการเพิ่มมากขึ้นของการเยือนผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศ ประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของทั้งสองฝ่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารประเทศ ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจการค้า กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านคืบหน้าต่อไป

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์ได้รายงานประธานาธิบดี สี จิ้นผิงพบปะนายกรัฐมนตรีของไทยที่ไปเข้าร่วมประชุมกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา ณ เมืองเซี่ยเหมินกันยายนที่ผ่านมา บรรยากาศที่ผู้นำสองประเทศพบกันเปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีและอบอุ่น การพบปะครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงผู้นำจีนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย อนาคตของการพัฒนาความสัมพันธ์ไทยจีนสดใส ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รถไฟความเร็วสูง E-commerce และประเด็นอื่นที่เป็นที่สนใจของทั้งสองฝ่าย

Suggest To A Friend:   
Print