Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
H.E.LYU JIAN เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพบปะหารือกับนายสวี่โย่วเซิง เลขาธิการพรรคฯและรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งชาติจีน
2017/09/14

เมื่อวันที่ 12 กันยายน H.E.LYU JIAN เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้พบปะกับนายสวี่โย่วเซิง เลขาธิการพรรคฯและรองผู้อำนวยการสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเลแห่งชาติจีนและคณะที่อยู่ระหว่างการเยี่ยมเยือนประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-ไทยและภารกิจของสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเล เป็นต้น

Suggest To A Friend:   
Print