Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
ฯพณฯ ลวี่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ยื่นอักษรสาส์นตราตั้งฉบับสำเนา
2017/08/28

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 H.E.LYU JIAN เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเข้ายื่นอักษรสาส์นตราตั้งฉบับสำเนาเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทยต่อนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศไทย

H.E.LYU JIAN กล่าวว่าประเทศจีนและประเทศไทยเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีความใกล้ชิดกันดุจพี่น้องที่มีมาอย่างยาวนาน เหมือนคำกล่าวที่ว่า "จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" ได้ฝังรากลึกอยู่ในหัวใจของประชาชนทั้งสองประเทศ ด้วยความพยายามของทุกฝ่าย ความสัมพันธ์จีน-ไทยในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทยมีสาระเนื้อหาใหม่ตามยุคสมัย การเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้ารอคอย ที่จะร่วมมือกับบุคคลทุกวงการเพื่อร่วมผลักดันความสัมพันธ์จีน-ไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในไทย

นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดี กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีต้อนรับ H.E.LYU JIAN มาดำรงตำแหน่ง และว่าประเทศไทยให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์จีน-ไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับฝ่ายจีนเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไป กระทรวงการต่างประเทศไทยจะยังคงให้การสนับสนุนภารกิจของ H.E.LYU JIAN รวมทั้งการดำเนินงานของสถานทูตจีนอย่างเต็มที่ทุกประการ

Suggest To A Friend:   
Print