Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมภริยาท่านเอกอัครราชทูต
สถาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยร่วมกับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจัดกิจกรรมเปิดครบรอบ1ปี"โครงการยุวทูตความดี"
2014/11/07

เมื่อวันที่อังคาร 28 ตุลาคม 2557สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยร่วมกับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ1ปี"โครงการยุวทูตความดี" โดยได้รับเกียรติจากภริยาท่านทูตคุณ ชู ชิ่ง หลิง และท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางพัฒนา เกตุกาญจโน ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังได้พบปะนักเรียนกว่า 300 คน โดยภายในงานได้จัดให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน การชิมอาหารขึ้นชื่อของประเทศจีน และชมการการแสดงละครเวทีตามนิยายเลื่องชื่อของจีนอย่าง"ไซอิ๋ว"

ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้คุณ ชู ชิ่ง หลิง กล่าวว่า ครบรอบ1ปีแล้วที่ทางสถานทูตจีนร่มมือกับโรงเรียนพระหนักสวนกุหลาบจัดกิจกรรม"โครงการยุทูตความดี"นี้ขึ้น โดยมีการพัฒนากิจกรรมให้มีความหลากหลายทั้งด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเรียนรู้ภาษาจีน เป็นต้น พร้อมทั้งกล่าวว่า สถานทูตจีนประจำประเทศไทยร่วมกับกกรุงเทพมหานครยังคงจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนแก่ครูและนักเรียน และยังให้การส่งเสริมวัฒนธรรมจีนมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนเป็น"ทูตตัวน้อย" ในการเชื่อมความสัมพันธ์ไทยจีน

โดยนางพัฒนา เกตุกาญจโน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้เล่าถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอันยาวนานระหว่างไทยจีนแก่นักเรียน อีกทั้งชี้แจงถึงความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม ทางสายเลือด ของทั้งสองประเทศดังคำกล่าวที่ว่า"เป็นครอบครัวเดียวกัน"ทั้งนี้ยังได้กล่าวขอบคุณคุณ ชู ชิ่ง หลิง และหน่วยงานด้านวัฒนธรรมจีนที่มีความตั้งใจที่จะให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของนักเรียนในอนาคต ทั้งหวังว่าจะเพิ่มความสัมพันธ์ในการร่วมมือกับทางสถานทูตให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านนี้ต่อไป

   
หลังเสร็จสิ้นพิธีบนเวที นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกว่า300คนได้แบ่งกลุ่มแยกย้ายไปตามห้องทดลองเรียนเพื่อเรียนรู้ศิลปะต่างๆของจีน อาทิเช่น การเขียนพู่กันจีน การตัดกระดาษเป็นต้น ซึ่งคุณชู ชิ่ง หลิง ยังได้สาธิตการใช้พู่กันจีนให้แก่นักเรียน และได้เขียนตัวอักษรจีน"人(เหริน),大(ต้า),天(เทียน)"ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง โดยนักเรียนต่างมีความสนใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปนี้เป็นอย่างมาก ทั้งชื่นชมในศิลปะการตัดกระดาษ การทำว่าวจีน และกำลังภายในเส้าหลิน ทำให้ศูนย์วัฒธรรมจีนแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้

ช่วงกลางวัน คุณชู ชิ่ง หลิงและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้ร่วมชิมอาหารจีน(เกี๊ยว)พร้อมกกับนักเรียน และคุณชู ชิ่ง หลิงและนักเรียนยังได้ร่วมชมการแสดงละครเวทีจากคณะละครจีนเรื่อง"ไซอิ๋ว"ซึ่งเป็นนิยายที่ขึ้นชื่อตามตำนานจีน โดยนักเรียนต่างตื่นตาตื่นใจกับฉากแสดงอิทธิฤทธิ์ของตัวเอกของเรื่องซุน หงอ คงพร้อมทั้งปรบมือเสียงดังด้วยความชื่นชมขึ้นตลอดการแสดง

   
ในช่วงท้ายของกิจกรรม เหล่านักเรียนต่างประทับใจกับกิจกรรม พร้อมทั้งกล่าวความในใจจากการเรียนรู้ในวันนี้ว่าทำให้ตนรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับประเทศจีนมากขึ้น ได้เข้าใจวัฒนธรรมจีน ทั้งยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในภายหน้าจะมีกิจกกรรมที่เป็นโอกาสให้ตนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของจีน

Suggest To A Friend:   
Print